top of page

Stelling in weer en wind: De tien geboden voor het veilig gebruik maken van een stelling 1. Preventie tegen vallen van personen en/of voorwerpen

  1. Individuele bescherming: strakke kleding, werkschoenen (EN345), handschoenen (EN 420 & 388), helm (EN397), valbescherming (CE – E 361). De valbescherming bestaat uit harnas, een lijn en valdemper

  2. Oppassen voor stoten of getroffen worden

  3. Oppassen voor bekneld raken

  4. Voldoende orde en netheid

 2. Het weer

  1. Grote hitte en warmte: voldoende beschermen en drinken. Onwel worden schept gevaar

  2. Grote koude: kan waakzaamheid verminderen en staal kan vrieswonden veroorzaken

  3. Sneeuw en ijzel: controleren, stelling reinigen

  4. Regen en modder: kunnen vloer zeer glad maken

  5. Storm en rukwinden: zeker bij afgezeilde steigers gevaarlijk. Contoleer de verankering. Bij storm de zeilen verwijderen.

  6. Wind: vanaf windkracht 6 kan niet meer gewerkt worden zonder persoonlijke beveiligingsmiddelen

  7. Onweer en bliksem: steiger verlaten

 3. Kennis van de toegelaten belasting/gewicht. De belastingsgrenzen naleven, aangegeven op label en keuringsbewijs. Het gaat over materiaalopslag op de steiger

 4. Veilige toegang tot de steiger: gebruik maken van ladders en toegangsluiken

 5. In veiligheid op de steiger bewegen: gebruik maken van ladders en luiken om van niveau te veranderen en de luiken na gebruik weer te sluiten. Zet geen materiaal op het luik

 6. De steiger in veilige staat houden

  1. Compenserende veiligheidsmaatregelen nemen wanneer de collectieve veiligheidsmaatregelen opzij werden gezet

  2. Zo vlug mogelijk de opzij gezette collectieve beschermingsmaatregelen weer aanbrengen

 7. Rekening houden met de aanwezigheid van anderen op de werf: erop letten dat er geen risico’s ontstaan voor de werknemers die zich in de omgeving bevinden (vallende voorwerpen, neervallende lasten,…)

 8. Gevaarlijke situaties signaleren:

  1. De werfverantwoordelijke informeren

  2. Snel kunnen reageren bij onmiddellijk gevaar

 9. Verander niets aan de montage van de stelling

 10. Bij twijfel neem contact op met de monteur

 11. Deze instructienota moet gekend zijn door de stellinggebruikers

Commenti


bottom of page