top of page

INSTRUCTIENOTA aan de werkgever die stellingen gebruikt of zal laten gebruiken: minimale eis
Enkel opgeleide werknemers mogen werken uitvoeren op een stelling (KB 31/08/2005). Deze instructienota dient gekend te zijn door al uw stellinggebruikers.

 • Concept stelling

  • Conform de Europese norm EN 12810. De toelaatbare belasting voor de stelling staat vermeld op het betredingslabel. Er wordt in de norm een onderscheid gemaakt tussen:

   • Gevelstelling

   • Ruimtestelling

   • Toegangsstelling

  • Afscherming met windvangende onderdelen is niet toegestaan, tenzij anders vermeld op het betredingslabel

  • Hijsen aan stellingonderdelen is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van het stellingbouwbedrijf

  • De maximale nuttige overlast op hang-, uitbouw-, en uitsteekstelling bedraagt 1.5kN/m², tenzij specifiek anders vermeld

 • Betreden van de stelling

  • de stelling mag enkel betreden worden als deze voorzien is van een goedgekeurd betredingslabel

  • de gebruiker voert een visuele controle uit op de volledige stellingconstructie

  • de stelling wordt enkel betreden via de voorziene toegangsmiddelen. Deze dienen te allen tijde vrij te blijven

  • bij het beklimmen van een ladder mag er geen materiaal in de handen gedragen worden en de ladder wordt steeds vastgenomen bij de laddersporten

  • kooiladders moeten altijd aan de binnenzijde worden beklommen

 • Risico bij weersomstandigheden

  • De stelling mag slechts worden gebruikt wanneer deze weersomstandigheden de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers niet in gevaar brengen

  • Bij hevige wind dient de opdrachtgever er eventueel voor te zorgen de afdeknetten of zeilen opgerold en/of verwijderd worden

 • Controle van de stelling door de gebruiker

  • Na extreme weersomstandigheden

  • Bij gewijzigde omgevingsfactoren: graafwerken, verkeer, …

  • Bij belangrijke beslagingstoename: straatgrit, afbraakpuin,…

  • De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele periodieke controles

 • Wijziging van de stelling constructie

  • Bij voorkeur worden wijzigingen aan stellingen uitgevoerd door het bedrijf die de stellingen heeft gemonteerd

  • Leuningen, ankeringen, kantplanken en vloeren mogen niet verwijderd of verplaatst worden

 • Voorkomen van vallende voorwerpen

  • Na het beëindigen van de werkzaamheden dienen de stellingvloeren vrij te worden gemaakt van alle losliggend materiaal (puin, bepleistering, hout, materiaal,…) door de opdrachtgever/ gebruiker

 • Afmelden van de stelling

  • De stellingonderdelen dienen voor aanvang van demontage door de opdrachtgever/gebruiker schoongemaakt te worden en volledig gezuiverd van de stoffen, straatgrit, vetten, oliën, verven, bepleistering en chemicaliën en meer in het bijzonder van asbestvezels en -stof

 • Gebruik van de stelling

  • De stelling mag enkel gebruikt worden door personen die een opleiding hebben genoten die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwervn die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werk tijdens het gebruik van de stelling

  • Bij vaststellingen van een niet meer conforme stellingconstructie moet de betredingslabel weggenomen worden, het stellingbouwbedrijf op de hoogte gebracht, de werken op de stelling worden stilgelegd en moet de toegang tot de stelling met materiele middelen verhinderd worden.

Comments


bottom of page